/
Welkom op de website van de vzw Club Antonin Artaud.
 
De vzw Club Antonin Artaud ontstond in 1962 uit een groep patiënten die een alternatief zochten voor een verblijf op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. De vzw Club Antonin Artaud heeft drie belangrijke specifieke kenmerken:
 
     1. Van meet af aan had de Club een artistieke dimensie door het inschakelen van kunstenaars, en dat is altijd zo gebleven. De kunst, als zelfbezinnings- en verbindingsmiddel tussen zichzelf en de wereld, staat centraal in de aangeboden begeleiding (cf. rubriek “teksten en publicaties”).
 
     2. De vzw Club Antonin Artaud kiest ook voor een bijzonder flexibele aanpak, want ze biedt een groot aantal workshops aan. Op die manier kan een programma op maat worden samengesteld en aangepast aan het psycho-sociale rehabilitatieproject van elke deelnemer.
 
     3. Ten slotte biedt de vzw Club Antonin Artaud een verblijf aan dat draait rond alle workshops. Er vinden geregeld rondetafels plaats, waarop de deelnemer een actieve rol kan spelen in het leven van de instelling en met uiteenlopende mensen in contact kan komen.
 
De Club Antonin Artaud is een erkend dagcentrum voor volwassenen die met psychologische problemen kampen en hun leven terug op het juiste spoor proberen te krijgen, banden willen smeden en een actieve, meer autonome rol willen spelen binnen de samenleving. De Club Antonin Artaud kijkt met een open blik naar de wereld en alle culturen, en verwelkomt al wie dat vraagt na de beoordeling van zijn of haar kandidatuur. De afhandeling van de kandidatuur en de dagelijkse activiteiten verlopen in het Frans.